Från kreativt ljus och mässgurus till Identity Tool Kit

Hem

Värnamo Näringsliv, och Designregion Småland som hade ett finger med i spelet, arrangerade en workshop med kreativa designmetoder idag på Vandalorum. Just satsningen på att få bygdens företag att använda designprocesser som arbetsmetod är viktigt för den framtida tillväxten.

Värnamo Näringsliv startsida

Ljusdesigner och belysningsplanerare Johan Röklander talade engagerat och inspirerande om ljusets effekter, hur man kan uppleva saker helt olika på grund av ljusets styrka och vinkel, samt vad ögat faktiskt reagerar på – kontraster.

Det var också intressant att höra om hans arbete i Jönköpings Kommun, där han lyckats öka belysningens effekter, men sänka energikonsumtionen rejält. Inte illa, kanske borde berörda instanser på Värnamo Kommun träffa honom för en mer djupgående intervju?

Johan bloggar om sitt spännande arbete och tillika passion: Ljusdesign

Mässgurun Mikael Jansson talade varmt om vikten av det personliga mötet och hur man skapar bestående effekt på en Mässa. Ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, med min rot i eventbranschen. Just det personliga mötet blir allt viktigare för var dag, ju mer det digitala tar över vår värld och arbete samt fritid flyter ihop. Vill man lära sig mer om hur man skall sticka ut på en mässa eller behöver hjälp så har Mikael ett mycket erfaret bolag för detta, med det väl passande namnet Mässguru.

Avslutningsvis berättade Universitetsadjunkt Tobias Svensén – som även är ansvarig för programmet Reklam, grafisk design och visuell kommunikation på Linnéuniversitetet - om myter kring design, introduktion till ett varumärke, vad som är utmaningar och möjligheter för varumärken i dagens samhälle.

Dessutom det kanske viktigaste;  introduktionen av ITK, Identity Tool Kit. En process för hur man kan förenkla och förbättra samarbetet mellan designers och företag, men även ett sätt för att komma fram till nya varumärken/produkter etc.

ITK funderade jag extra över, det kanske är något att använda sig av inför framtagandet av den kommande Tillväxtstrategin?

På det hela taget en väl arrangerad och givande dag!

Tags:

Inga kommentarer ännu.

Kommentera

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *