Prokrastinering och motivation

okt 12, 2023 | Inspiration

Känner du att du ständigt skjuter upp dina uppgifter till sista minuten? Du är inte ensam, undersökningar visar att cirka en femtedel av vuxna regelbundet prokrastinerar. I den här artikeln kommer vi att dyka djupt in i ämnet prokrastinering och ge dig konkreta tips för att öka din motivation och övervinna uppskjutandet.

Så, är du redo att ta steget mot en mer produktiv vardag?.

Sammanfattning

 • Prokrastinering är när du skjuter upp saker som behöver göras. Det kan leda till stress och göra att du känner dig skyldig.
 • Orsaker till prokrastinering kan inkludera låg självkänsla, tvivel på egen förmåga, perfektionism, stress, och ADHD.
 • Prokrastinering kan påverka studenter mycket. Det kan göra att de känner sig stressade och oroliga, och slutar göra sitt bästa i skolan.
 • Man kan stoppa prokrastinering genom att göra en ”Att-Göra-Lista”, jobba på självkänslan, och hitta sätt att minska distraktioner.

Vad är prokrastinering?

Prokrastinering innebär att man uppskjuter eller försenar att utföra en uppgift som behöver göras, ofta till förmån för mindre krävande och mer njutbara aktiviteter. Det är vanligt att känna olust inför arbetsuppgifter, men prokrastinering skiljer sig genom en ihållande oförmåga att börja eller slutföra viktiga uppgifter, trots de negativa konsekvenserna.

Definition

Prokrastinering är när du skjuter upp saker som behöver göras. Du vet att det kan leda till negativa konsekvenser, men du gör det ändå. Det kan hända när du inte känner motivation att starta eller avsluta en arbetsuppgift.

Detta beteende kan skapa stress och oro hos dig. Om du vill förändra detta, börja med att se vilka saker du oftast skjuter upp. Då kan du göra rätt förändringar för att stoppa prokrastinering.

Vanliga tecken och symptom

Prokrastinering visar sig på olika sätt. Här är några vanliga tecken och symptom:

 1. Du skjuter alltid upp saker.
 2. Du har svårt att starta en uppgift.
 3. Du gör lättare jobb först.
 4. Du är ofta stressad eller känner dig överväldigad.
 5. Trots att du vet att du undviker uppgifter, fortsätter du.
 6. Du brister i motivation och energi.
 7. Du tänker ofta ”Jag gör det senare”.
 8. Du fokuserar på mindre viktiga detaljer istället för stora uppgifter.
 9. Du känner dig ofta skyldig när du prokrastinerar.
 10. Dina uppgifter blir ofta klara precis vid deadline.

Orsaker till prokrastinering

Prokrastinering kan orsakas av en rad faktorer. Låg självkänsla och tvivel på egen förmåga kan göra att vi skjuter upp saker. Perfektionism, en känsla av att allt måste vara perfekt innan vi kan fortsätta, leder ofta till prokrastinering.

Stress, ångest och depression kan också göra att vi skjuter upp uppgifter. Distraktioner, som sociala medier eller tv, kan stjäla vår tid och fokus. Slutligen finns det en stark koppling mellan ADHD och prokrastinering, där individer med denna diagnos ofta har svårigheter med tidsplanering och självkontroll.

Låg självkänsla

Många gånger kan en låg självkänsla vara grunden till prokrastinering. Det är när du har en svag bild av dig själv. Du känner att du inte kan göra bra saker. Du vill helst inte göra något alls, bara för att slippa misslyckas.

Därför väntar du med saker och gör dem i sista stund. Det är vanligt att känna sig stressad, orolig eller ha ångest om man har en låg självkänsla. Så, att inte göra uppgifter kan ses som ett sätt att skydda sig själv från negativa känslor.

Du kanske är rädd för att misslyckas och denna rädsla får dig att skjuta upp saker. Allt detta leder till problem med motivation och att du väntar till sista minuten med saker.

Tvivel på egen förmåga

Tvivel på egen förmåga kan vara en källa till prokrastinering. Det kan kännas svårt att starta en uppgift om du inte tror att du kan klara av den. Din viljestyrka och din lust att göra saker kan minska.

Du kan börja känna dig stressad eller orolig. Allt detta gör att du skjuter upp saker. Att tro på dig själv är en viktig bit för att komma igång med dina uppgifter. Du måste ha självförtroende och sluta tvivla på dig själv.

Du är bra nog och du kan klara av det du vill göra. Rädslan för att misslyckas är normal men låt den inte stoppa dig från att göra ditt jobb.

Perfektionism

Att vara perfekt kan låta bra. Men det är inte alltid så. Det kallas perfektionism. Det leder ofta till prokrastinering. Om du alltid vill vara perfekt, sätter du höga krav på dig själv.

Du kan börja tvivla på din förmåga. Då gör du saker senare istället för nu.

För höga krav gör det också svårt att ta beslut. Du kan rädas att göra fel. Då undviker du att göra val helt och hållet. Det kan till och med skapa problem i dina relationer.

Du skjuter upp saker för att du vill ha dem perfekta. Det här är en vanlig orsak till prokrastinering.

Stress, ångest och depression

Stress, ångest och depression är svåra känslor. De kan göra prokrastinering värre. Stress kan få människor att känna sig överväldigade. De är rädda för att ta itu med sina uppgifter.

Ångest gör dem oroliga för framtiden. De är rädda för att misslyckas eller göra fel. Dessa känslor kan göra det svårt för dem att fokusera på sina uppgifter.

Depression kan också påverka deras arbete. Depressiva personer känner sig ofta ledsna. De har ingen energi. De vill inte göra något alls. Det kan vara svårt för dem att komma igång med sitt arbete.

Som en följd blir de ofta sena med sina uppgifter. Detta kan skapa ännu mer stress och ångest. Det kan också få dem att känna sig skyldiga.

Distraktioner

Distraktioner kan vara stora hinder för arbete och studier. De kan få dig att skjuta upp saker. En distraktion kan vara allt från en bullrig arbetsplats till oväntade meddelanden på din telefon.

De minskar ditt fokus och gör att du prokrastinerar mer. Distraktioner kan även påverka din förmåga att göra bra ifrån dig i studier eller jobb. Det är därför viktigt att hitta sätt att minimera dessa distraktioner.

Du kan till exempel stänga av ljudet på din telefon eller skapa en lugnande arbetsplats.

Kopplingen till ADHD

ADHD kan leda till prokrastinering. Många vuxna med ADHD har brist på fokus. De har svårt att börja och sluta uppgifter. Detta skapar en känsla av tidsbrist. Den dåliga arbetsmiljön gör det svårare att vara produktiv.

Dessa symptom kan öka stressnivån. De kan också skada företags resultat. Terapi och annan hjälp kan vara bra för att hantera dessa problem. Så, ADHD är en stor orsak till prokrastinering.

Hur prokrastinering påverkar studenter

Studenter som prokrastinerar drabbas ofta av uppsats- och tentaångest. De presterar vanligtvis sämre än deras faktiska förmåga eftersom de inte tillägnar sig tillräckligt med tid för studier.

Prokrastinering kan dessutom leda till negativa konsekvenser för hälsa och välmående, då stress och skuldkänslor byggs upp över tid.

Uppsats- och tentaångest

Uppsats- och tentaångest är vanligt hos studenter. Det är en känsla av rädsla eller oro inför uppsatser och tentor. Det kan leda till prokrastinering. Du skjuter upp dina studier trots att du vet att det ger dig stress.

Sa stress och ångest är negativa konsekvenser av att skjuta upp.

Många studenter känner så här. Hälften av universitetsstudenter säger att prokrastinering stör dem. De har svårare att nå sina mål på grund av stress och ångest. Deras välmående kan lida.

+.

Presterar sämre än förmåga

Prokrastinering kan skada dina studier. Många studenter gör inte sitt bästa när de skjuter upp saker. Studier visar att studenter som skjuter upp saker gör sämre ifrån sig än de som inte gör det.

Din arbetsmoral och självdisciplin kan lida om du väntar till sista minuten med ditt arbete. Detta kan leda till att du inte når din fulla potential. Du kanske inte kan hålla fokus eller göra ditt bästa arbete.

Din tidsförvaltning kan bli lidande. Därför är det viktigt att bryta mönstret av prokrastinering. Det är bra för din studiemotivation och din produktivitet.

Konsekvenser för hälsa och välmående

Prokrastinering skadar ofta studenters hälsa och välmående. Det blir stressigt att skjuta upp arbete. Man känner ångest och ibland till och med depression. Hela 80-95% av studenter väljer att prokrastinera.

Detta betyder att de gör sina jobb i sista minuten. Men hälsoproblemen ändrar inte bara deras känslor. De påverkar också deras motivation och prestation i skolan. När vi är sjuka, har vi mindre lust att jobba hårt.

Vi gör inte vårt bästa. Faktum är att prokrastinering orsakar problem för hälften av alla studenter.

Tips för att övervinna prokrastinering och öka motivationen

Lär dig att bryta negativa mönster, minimera distraktioner och skapa rutiner för att övervinna prokrastinering. Var snäll mot dig själv och sök professionell hjälp om det behövs.

Upptäck mer detaljerade tips och råd i vår fullständiga artikel.

Skapa en ”Att-Göra-Lista”

Att göra en ”Att-Göra-Lista” kan vara din biljett till att sluta prokrastinera och börja nå dina mål.

 1. Börja med att skapa en digital ”Att-Göra-Lista”. Det hjälper dig att hålla ordning på alla dina uppgifter och öka din produktivitet.
 2. Gör det till en vana att använda din lista varje dag. Den kan hjälpa dig att bryta ner stora uppgifter i mindre delar.
 3. Din lista kan bli ditt starkaste verktyg för att hålla fokus. Den styr ditt beteende mot de mål du satt upp.
 4. Om du märker att distraktioner kommer i vägen, ta fram din ”Att-Göra-Lista”. Den blir som en stark sköld mot alla distraktioner runt omkring dig.
 5. En ”Att-Göra-Lista” är mer än bara ett sätt att organisera dina uppgifter. Det är en strategi för att hantera prokrastinering och öka din arbetskapacitet.

Observera negativa mönster och bryt dem

Det är nyckeln att se och bryta negativa mönster. Här är några steg för att göra det:

 1. Notera vad du gör när du skjuter upp saker.
 2. Fråga dig själv varför du skjuter upp just den uppgiften.
 3. Ändra ditt sätt att tänka om uppgiften.
 4. Skapa en lista över saker du behöver göra.
 5. Börja med de lätta sakerna på din lista.
 6. Arbeta i korta perioder och ta regelbundna pauser.

Minimera distraktioner

För att minska prokrastinering, är det viktigt att ta bort distraktioner. Här är några tips på hur du kan göra detta:

 1. Skapa ett lugnt arbetsrum. En plats utan ljud och rörelse kan hjälpa dig att hålla fokus.
 2. Stäng av din telefon. Detta minskar risken för störningar från meddelanden och samtal.
 3. Använd hörlurar om det finns mycket oväsen runt omkring dig.
 4. Planera din tid väl. Vik specifik tid åt dina uppgifter så du vet vad du ska göra under dagen.
 5. Ha klara mål med ditt arbete. Om du vet vad du strävar efter blir det lättare att hålla fokus.

Var snäll mot dig själv

Att vara snäll mot dig själv är viktigt i kampen mot prokrastinering. Det handlar inte om att vara lat eller odisciplinerad. Du kämpar med inre röster som talar om att du inte kan, eller att du inte är bra nog.

Dessa röster är lögner. Du är bra nog och du kan göra det! Om du misslyckas, försök igen. Var ständigt tålmodig med dig själv.

Förstå dina tankemönster och vad du säger till dig själv när du skjuter upp saker. Då kan du börja ändra dessa ord till något snällare och mer uppmuntrande. Detta steg kräver självmedvetenhet och medvetet beteende men kommer öka din motivation och självförtroende.

Vill du bli mer produktiv? Ändra ditt prat. Var snäll mot dig själv.

Skapa rutiner

Att skapa rutiner kan hjälpa till att bryta upp prokrastinering. Det ger oss en känsla av ordning och är ett effektivt sätt att öka motivationen. Här är några tips:

 1. Börja dagen med en fast plan.
 2. Sätt upp små, hanterbara mål varje dag.
 3. Gör svåra eller obehagliga uppgifter först.
 4. Ta regelbundna pauser för att vila hjärnan.
 5. Skapa en ren och organiserad arbetsplats.
 6. Träna regelbundet för att hålla energinivåerna höga.
 7. Ät hälsosamt och sov bra.

Söka professionell hjälp vid behov

Om du kämpar med prokrastinering kan proffsig hjälp vara lösningen. Detta kan vara en psykolog, en terapeut eller en coach. Dessa experter vet hur de ska hantera problemet. De har kunskap och tekniker för att hjälpa dig sluta skjuta upp saker.

Du behöver inte klara av detta själv. Det är normalt att söka hjälp när du behöver det.

Avslutning

Det är tydligt att prokrastinering kan sätta käppar i hjulet för ditt arbete. Du kan luta dig på olika verktyg och strategier för att bekämpa detta. Sätt upp tydliga mål för dagen och håll dig till dem.

Skapa en arbetsmiljö som hjälper dig att fokusera och minimera distraktioner. Om du känner dig överväldigad, sök professionell hjälp. Ibland kan en liten förändring göra stor skillnad.

Vanliga Frågor

1. Vad betyder prokrastinering?

Prokrastinering betyder att skjuta upp saker som du borde göra nu, till senare.

2. Är prokrastinering dåligt?

Ja, prokrastinering kan leda till stress, dåligt humör och sämre arbetsresultat.

3. Hur kan jag stoppa prokrastinering?

Du kan stoppa prokrastinering genom att sätta upp små mål, ta pauser och belöna dig själv när du har slutfört en uppgift.

4. Vad är motivation?

Motivation är viljan och drivkraften att göra något.

5. Hur kan jag öka min motivation?

Du kan öka din motivation genom att sätta upp tydliga mål, tänka positivt och ta hand om din kropp och själ.

Noah

Driven av en passion för personlig tillväxt och innovation, grundade Noah Tillväxten som en plattform för alla som söker utveckling inom entreprenörskap, karriär och teknologi. Med en bakgrund präglad av utmaningar och lärande, strävar Noah efter att inspirera andra att upptäcka och nå sin fulla potential.

Senaste inläggen

Sätt att återfinna förlorad motivation

Sätt att återfinna förlorad motivation

Har du någonsin känt att din motivation har försvunnit som ett utblåst ljus? Faktum är att vi alla går igenom tider när allt känns överväldigande och vår ambition saktar in till ett kryp.I denna artikel kommer...

Rollen av personliga framgångshistorier

Rollen av personliga framgångshistorier

Personliga framgångshistorier spelar en stor roll. De hjälper oss att utvecklas på jobbet. Var och en har en unik berättelse att dela. Dessa berättelser kan vara en kraftkälla för andra.Det kan ge dem hopp och styrka att...

Sammanhanget mellan självkänsla och motivation

Sammanhanget mellan självkänsla och motivation

Känner du att din självkänsla påverkar din motivation? Faktum är, forskning visar en stark koppling mellan personers självkänsla och deras inre drivkraft för att nå framgång.I denna artikel kommer vi att utforska...

Den terapeutiska effekten av skrivande och journaling

Den terapeutiska effekten av skrivande och journaling

Har du någonsin känt ett behov av att uttrycka dina tankar och känslor men inte vetat hur? Forskning visar att skrivande kan ha terapeutiska effekter, jämförbara med att besöka en terapeut.I den här artikeln kommer vi att utforska...

Hur belöningssystem påverkar motivation

Hur belöningssystem påverkar motivation

Känner du att dina anställdas motivation sviktar trots företagets belöningssystem? Forskning visar att belöningssystem kan ha en betydande inverkan på motivation och arbetsprestation.I den här artikeln dyker vi djupt ner i hur olika...

Inspiration genom resor och nya erfarenheter

Inspiration genom resor och nya erfarenheter

Har du någonsin känt dig fast i vardagens monotoni och letat efter källor till ny inspiration? Studier visar att resor inte bara är bra för hjärtat, utan också för hjärnan.I den här artikeln kommer vi att utforska...

Utveckling av en tillväxtinställning

Utveckling av en tillväxtinställning

Att vilja växa och utvecklas är en gemensam känsla som vi alla bär på. Kanske känner du igen dig i att vara fast i ditt nuvarande tankesätt, samtidigt som du vet att tillväxt och utveckling står på din...

Mindfulness och dess inverkan på motivation

Mindfulness och dess inverkan på motivation

Känner du dig ofta stressad och söker metoder för att förbättra din motivation? Mindfulness, en teknik som på senare år blivit allt mer populär, har visat betydande positiva effekter på både livskvalitet och inre...

Måluppfyllelsens psykologi

Måluppfyllelsens psykologi

SammanfattningMåluppfyllelse är att uppfylla de mål vi sätter för oss själva.Psykologi hjälper oss att förstå hur vi når våra mål.I skolan spelar måluppfyllelse en stor roll. Alla elever ska ha...

Effekten av sociala medier på dagens inspiration

Effekten av sociala medier på dagens inspiration

Sociala medier har förändrat sättet vi interagerar, lär oss och inspireras. Men effekterna av dessa plattformar på vår inspiration är ett tveeggat svärd. I denna artikel kommer vi att undersöka både de positiva och...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

du kanske också gillar…