Sammanhanget mellan självkänsla och motivation

okt 21, 2023 | Inspiration

Känner du att din självkänsla påverkar din motivation? Faktum är, forskning visar en stark koppling mellan personers självkänsla och deras inre drivkraft för att nå framgång.

I denna artikel kommer vi att utforska sambandet mellan självkänsla och motivation, samt ge dig verktyg för att stärka båda. Är du redo att ta steget mot din egen framgångsstig?.

Sammanfattning

 • Självkänsla och motivation är starkt kopplade. Stark självkänsla hjälper oss att hantera stress och förbättrar vår relation till andra.
 • Låg självkänsla kan sänka din motivation och göra dig mindre produktiv. För att öka självkänslan kan du prova psykoterapi, reflektion och dagboksskrivning eller psykologisk coaching.
 • Chefer kan stödja sina medarbetares självkänsla och motivation genom att visa respekt, ge positiv feedback och arrangera möten med en psykologutbildad coach.

Vad är självkänsla?

Självkänsla definieras som hur mycket du värderar och uppskattar dig själv. Det handlar om vår inre uppfattning om oss själva och hur vi ser på våra egenskaper och prestationer.

Självkänslan påverkar hur vi relaterar till andra människor och världen runt omkring oss. För att förstå självkänsla, är det viktigt att skilja mellan begreppen självkänsla och självförtroende.

Skillnaden mellan självkänsla och självförtroende

Självkänsla och självförtroende är inte samma sak. De hänger ihop, men de betyder olika saker. Självkänsla handlar om hur mycket du gillar dig själv. Det kommer från insidan.

Självförtroende handlar om vad du tror att du kan göra. Det har med dina tankar och erfarenheter att göra. Du kan ha bra självkänsla men dåligt självförtroende, och tvärtom.

Men båda är viktiga för din lycka och framgång. Med stark självkänsla kan du hantera stress bättre. Du får lättare att vara med andra människor. Med bra självförtroende tror du på din förmåga att lyckas.

Du klarar av att hantera när saker går fel. Du kan inte byta ut den ena mot den andra. Båda behövs för att du ska må bra och göra det bra i livet.

Effekter av låg självkänsla

Låg självkänsla kan ha en massiv inverkan på din motivation och produktivitet, och därmed påverka hela ditt liv negativt. Läs vidare för att få råd om hur du kan förbättra din självkänsla.

Prestationsfokuserad självkänsla

Prestationsfokuserad självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva baserat på vad vi gör, inte vem vi är. Det kan kännas som att du alltid måste göra mer och bättre för att känna dig viktig eller älskad.

Ofta är detta kopplat till låg självkänsla.

Denna typ av självkänsla kan leda till svåra känslor. Du kan försöka bli perfekt i allt du gör. Om du misslyckas, kan du bli mycket hård mot dig själv. Detta kan i sin tur leda till negativa tankar och stress.

Det är viktigt att komma ihåg att alla har både styrkor och svagheter. Ingen är perfekt. Att förstå detta kan hjälpa till att bygga en mer balanserad och hälsosam självbild.

Hur man kan stärka sin självkänsla och motivation

För att stärka självkänslan och motivationen kan man använda sig av olika verktyg såsom psykoterapi, reflektion och dagboksskrivning samt psykologisk coaching.

Psykoterapi

Psykoterapi är ett bra sätt att stärka självkänsla och motivation. Det gör det genom att visa mönster i ditt liv. Dessa mönster kan vara orsaken till låg självkänsla. Psykoterapi är inte bara för de som har stora problem.

Det kan också hjälpa dig om du vill bli starkare och gladare. Med hjälp av psykoterapi kan du lära dig mer om dig själv. Du kan förstå vad som får dig att känna dig nere. Denna förståelse kan hjälpa dig att förändra ditt liv till det bättre.

Du kommer att kunna se varför du känner som du gör och vad du kan göra åt det. Psykoterapi kan vara en bra hjälp i ditt motivationsarbete.

Reflektion och dagbok

Att ha en reflektion och dagbok kan hjälpa dig att stärka din självkänsla och motivation. Här är några sätt det kan vara till nytta:

 1. Skriv ner dina tankar och känslor. Det hjälper dig att lära känna dig själv bättre.
 2. Du kan notera dina framsteg och se hur mycket du har vuxit.
 3. Det ger dig en chans att tänka på de bra sakerna i ditt liv.
 4. Du kan skriva ner alla dina idéer och mål.
 5. Det ger dig chansen att se vad som fungerar för dig och vad som inte gör det.

Psykologisk coaching

Psykologisk coaching kan hjälpa dig att växa. Det är ett sätt att få mer självkänsla och motivation. Coachingen ger dig verktyg för att se på dig själv. Den hjälper dig att se dina negativa tankar.

Du lär dig hur du kan tänka på ett mer positivt sätt. Du får också övningar som gör dig starkare. Det blir lättare att nå dina mål och gör dig gladare i livet. Med stöd från en coach kan du bli mer självständig och framgångsrik.

Är du egen företagare? Då kan psykologisk coaching vara extra bra för dig. Det hjälper dig att ta din verksamhet till nästa steg.

Självförtroende

Utforska effekterna av lågt självförtroende, hur man ökar det och hur chefer kan stödja sina medarbetare. Missa inte detta insiktsfulla avsnitt där vi också diskuterar vilken roll du som chef kan spela i att främja en miljö för självförtroende.

Fortsätt läsa för att få värdefulla insikter.

Effekter av lågt självförtroende

Lågt självförtroende kan störa ditt liv. Du kanske känner dig osäker och kritiserar dig själv hårt. Du jämför dig kanske med andra ofta. Att ta emot beröm är svårt för dig.

Du sätter höga krav på dig själv. Detta kan skapa negativa tankemönster i ditt sinne. Det kan också göra dig trött och stressad. Ditt välbefinnande kan bli sämre.

Hur man ökar sitt självförtroende

Att öka sitt självförtroende kan göra stor skillnad. Här är några punkter att tänka på:

 1. Börja med att acceptera dig själv. Du är unik och viktig.
 2. Sätt mål för dig själv. Mål ger riktning och motivation.
 3. Lär känna dina styrkor och svagheter. Alla har både styrkor och svagheter.
 4. Var inte rädd för att misslyckas. Alla gör misstag, det är så man lär sig.
 5. Stå upp för dig själv och dina åsikter. Andras åsikter behöver inte vara samma som dina.
 6. Utmana dig själv med nya saker. Det kan vara allt från en ny sport till ett nytt jobb eller projekt.
 7. Ta hand om din kropp och sinne genom kost, motion och avkoppling.
 8. Omge dig med positiva människor som stöttar dig.

Hur en chef kan stödja medarbetare

En chef har stor makt att stödja sina medarbetare. En bra ledare ser till att varje person i teamet känner sig värdefull. Det gör han/hon genom att visa respekt och ge positiv feedback.

Chefer kan också sätta upp möten med en psykologutbildad coach. Dessa möten kan hjälpa de som har låg självkänsla. Till sist, chefer bör skapa en plats där alla känner sig behövda och viktiga.

Det bygger självförtroende hos medarbetare och gör dem mer motiverade.

Vad kan man göra som chef?

Som chef har du en viktig roll för dina medarbetares självkänsla och motivation. Här är några saker som du kan göra:

 1. Du kan stötta dem som mår dåligt. Om du ser att någon har låg självkänsla, föreslå att de pratar med en psykolog eller coach.
 2. Att ha bra relationer på jobbet är viktigt. Det ska vara roligt att gå till jobbet!
 3. Ge beröm när det är bra jobbat. Det kan öka både självkänsla och motivation.
 4. Var tydlig med vad du vill ha gjort. Om alla vet vad de ska göra, blir det lättare att känna sig säker.
 5. Skapa trygghet i gruppen. En trygg grupp kan göra mycket för ens självkänsla.

Slutsats

Att äga en stark självkänsla ger kraft till vår motivation. Det hjälper oss att rikta in oss på framgång. Vi bör alla jobba på att stärka vår självkänsla och motivation för att nå våra mål.

Gör vi det, kan vi bli ännu bättre på det vi gör.

Vanliga Frågor

1. Hur hänger självkänsla samman med motivation?

Bra självkänsla kan ge mer motivation eftersom du tror mer på vad du kan göra.

2. Kan min självkänsla påverka min motivation?

Ja, om du har låg självkänsla kan det vara svårt att känna motivation till att göra saker.

3. Hur kan jag stärka min självkänsla och motivation?

Vanor som motion, bra sömn, nyttig mat och positivt tänkande kan stärka både din självkänsla och motivation.

4. Kan hög självkänsla ge för mycket motivation?

Nej, hög självkänsla ger en sund nivå av motivation som får dig att vilja sträva efter dina mål.

5. Vilken roll spelar mina framgångar för min självkänsla och motivation?

När du lyckas med något kan det ge ökad självkänsla och mer motivation att fortsätta kämpa för dina mål.

Noah

Driven av en passion för personlig tillväxt och innovation, grundade Noah Tillväxten som en plattform för alla som söker utveckling inom entreprenörskap, karriär och teknologi. Med en bakgrund präglad av utmaningar och lärande, strävar Noah efter att inspirera andra att upptäcka och nå sin fulla potential.

Senaste inläggen

Sätt att återfinna förlorad motivation

Sätt att återfinna förlorad motivation

Har du någonsin känt att din motivation har försvunnit som ett utblåst ljus? Faktum är att vi alla går igenom tider när allt känns överväldigande och vår ambition saktar in till ett kryp.I denna artikel kommer...

Rollen av personliga framgångshistorier

Rollen av personliga framgångshistorier

Personliga framgångshistorier spelar en stor roll. De hjälper oss att utvecklas på jobbet. Var och en har en unik berättelse att dela. Dessa berättelser kan vara en kraftkälla för andra.Det kan ge dem hopp och styrka att...

Den terapeutiska effekten av skrivande och journaling

Den terapeutiska effekten av skrivande och journaling

Har du någonsin känt ett behov av att uttrycka dina tankar och känslor men inte vetat hur? Forskning visar att skrivande kan ha terapeutiska effekter, jämförbara med att besöka en terapeut.I den här artikeln kommer vi att utforska...

Hur belöningssystem påverkar motivation

Hur belöningssystem påverkar motivation

Känner du att dina anställdas motivation sviktar trots företagets belöningssystem? Forskning visar att belöningssystem kan ha en betydande inverkan på motivation och arbetsprestation.I den här artikeln dyker vi djupt ner i hur olika...

Inspiration genom resor och nya erfarenheter

Inspiration genom resor och nya erfarenheter

Har du någonsin känt dig fast i vardagens monotoni och letat efter källor till ny inspiration? Studier visar att resor inte bara är bra för hjärtat, utan också för hjärnan.I den här artikeln kommer vi att utforska...

Utveckling av en tillväxtinställning

Utveckling av en tillväxtinställning

Att vilja växa och utvecklas är en gemensam känsla som vi alla bär på. Kanske känner du igen dig i att vara fast i ditt nuvarande tankesätt, samtidigt som du vet att tillväxt och utveckling står på din...

Mindfulness och dess inverkan på motivation

Mindfulness och dess inverkan på motivation

Känner du dig ofta stressad och söker metoder för att förbättra din motivation? Mindfulness, en teknik som på senare år blivit allt mer populär, har visat betydande positiva effekter på både livskvalitet och inre...

Måluppfyllelsens psykologi

Måluppfyllelsens psykologi

SammanfattningMåluppfyllelse är att uppfylla de mål vi sätter för oss själva.Psykologi hjälper oss att förstå hur vi når våra mål.I skolan spelar måluppfyllelse en stor roll. Alla elever ska ha...

Effekten av sociala medier på dagens inspiration

Effekten av sociala medier på dagens inspiration

Sociala medier har förändrat sättet vi interagerar, lär oss och inspireras. Men effekterna av dessa plattformar på vår inspiration är ett tveeggat svärd. I denna artikel kommer vi att undersöka både de positiva och...

Rollen av passion i motivation

Rollen av passion i motivation

Har du någonsin känt att du saknar drivkraft att uppnå dina mål? Passion, som ger oss mening och syfte i livet, är en viktig komponent för motivation. I den här artikeln kommer vi att undersöka hur passion kan omvandla en...

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

du kanske också gillar…